Za nami ważne wydarzenie - egzamin ósmoklasisty

Mimo przesunięcia w czasie przebiegł on bez zakłóceń i zgodnie z ustalonymi procedurami. W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z języka polskiego, w drugim z matematyki, a w trzecim dniu odbył się egzamin z języka angielskiego.

Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wszyscy uczniowie naszej szkoły byli obecni i wzięli w nim udział.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie można go nie zdać.

Dla ósmoklasistów egzamin był prawdziwym sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole. Jest to również przepustka do kolejnego etapu kształcenia.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia.

Drodzy Ósmoklasiści, mamy nadzieję, że lata nauki w naszej szkole nie były dla Was tylko okresem wytężonej pracy, ale również czasem zawierania pięknych przyjaźni i kształtowania Waszej osobowości. Życzymy, aby wyniki, które zdobędziecie na egzaminie, dały Wam możliwość realizacji życiowych planów i marzeń.

Tekst: Edyta Gomułka
Zdjęcia: Tadeusz Banaszkiewicz