Współpraca na rzecz klimatu
„Schwäbisch – Hall – SP 6 Zamość”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W dniu 21 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu zorganizowane zostało spotkanie w ramach realizacji przez miasto Zamość i szkoły partnerskie międzynarodowego projektu ekologicznego BEACON. Celem projektu jest wymiana doświadczeń z zakresu edukacji ekologicznej na rzecz ochrony klimatu pomiędzy miastami w Polsce a wybranymi krajami Europy. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły - pan Sebastian Plewa, wicedyrektorzy: pani Weronika Barbara Kołtun, pan Grzegorz Pańko, zaproszeni nauczyciele szkoły niemieckiej Gemeinschaftsschule, przedstawiciele miasta partnerskiego Schwäbisch – Hall oraz firmy BEACON. Swoją obecnością zaszczycili nas również: dyrektor Wydziału Oświaty pani Agnieszka Kowal, inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość pani Katarzyna Fornal- Urbańczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 pani Alicja Dubel wraz z koordynatorem projektu panią Martą Majewską oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 pani Dominika Gil z koordynatorem projektu panią Elżbietą Tyburską.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu „Klimatyczni - co każdy z nas może zrobić dla klimatu” realizowanego w naszej szkole. Przedstawiono cele: kształcenie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi na kuli ziemskiej oraz uświadamianie konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz program działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. W formie prezentacji przedstawiono zrealizowane dotychczas działania, najbardziej zaangażowani w realizację projektu uczniowie klas: VI b, VII a, VII b oraz VII c zaprezentowali zebranym gościom zagadnienia dotyczące zasad oszczędzania energii, recyklingu, segregacji, sposobów ponownego wykorzystania produktów, czy też dbałości o środowisko. Zaproszeni goście zwiedzili szkołę, obejrzeli wystawę szkolną „Nasze TAK dla klimatu” gdzie zaprezentowano ekspozycję prac uczniów „Las w słoiku” oraz plakaty o tematyce proekologicznej. Symbolem upamiętniającym spotkanie i nawiązania współpracy międzynarodowej z zakresu ekologii między szkołami było posadzenie wraz z gośćmi i uczniami „dębu” na terenie placu szkolnego jako zielonego światła dla poprawy jakości środowiska.

Współpraca między szkołami w Zamościu i Schwäbisch – Hall to przede wszystkim wymiana poglądów ale również doświadczeń z zakresu różnych form edukacji ekologicznej. Działania te mają na celu wzrost świadomości proekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska.

Tekst: Alicja Tarnowska- koordynator projektu.
Zdjęcia: Tadeusz Banaszkiewicz.