Podsumowanie konkursu plastyczo – literackiego „JA I MOJA RODZINA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19”

Hiacynta Marmaj 4b Michal Barczewski 5d Oskar Wirski 5a Wiktoria Bielak 5e