Energooszczędni w SP6 Zamość

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W dniu 11 grudnia 2019 r. w naszej szkole zorganizowane zostało spotkanie z doradcą energetycznym panią Ewą Kłyż oraz inżynierem panem Jerzym Szymańskim przedstawicielami firmy Veolia przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość reprezentowanym przez panią inspektor Katarzynę Fornal - Urbańczyk. Spotkanie jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach realizacji międzynarodowego projektu ekologicznego BEACON – „Ochrona klimatu”. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły - pan Sebastian Plewa, wicedyrektor pani Weronika Barbara Kołtun, pracownik obsługi szkoły pan Tomasz Kliszczuk oraz uczniowie klas: VI a, VI b, VII a, VII b oraz VII c zaangażowani w realizację projektu. Celem spotkania było omówienie zagadnień służących oszczędzaniu energii cieplnej w szkole i zmniejszeniu strat ciepła. Zaproszeni doradcy energetyczni zademonstrowali i omówili sposób ustawiania regulatorów ciepła na kaloryferach oraz efektywnego wietrzenia pomieszczeń, tak aby zminimalizować straty ciepła a jednocześnie zapewnić komfort użytkowników przebywających w budynku szkolnym. Wypracowano rozwiązanie polegające na stałej kontroli dostosowania nastawy regulatorów do warunków panujących w pomieszczeniach. Uczniowie uczestniczący spotkaniu staną się inicjatorami zachowań służących ograniczaniu strat energii cieplnej w swoich klasach oraz wśród społeczności szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Alicja Tarnowska – koordynator projektu