Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej
„Eko świadomi na co dzień i od święta - Dzień Ziemi 2020"

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Uświadamianie potrzeby dbałości o środowisko naturalne oraz troska o otaczający nas świat jest jednym z podstawowych zadań współczesnych ogrodów zoologicznych ale również obowiązkiem każdego człowieka. Musimy zadbać aby nasza planeta była miejscem, w którym będzie się dobrze żyło zarówno nam jak i przyszłym pokoleniom. W kwietniu 2020 roku Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu zaprosił uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej "Eko świadomi na co dzień i od święta - Dzień Ziemi 2020", realizując tym samym cel jakim jest podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych nawyków i zachowań proekologicznych. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie w zespołach trzyosobowych, prezentacji multimedialnej na jeden z zaproponowanych przez organizatora tematów oraz zaprojektowanie plakatu obrazującego opracowane w prezentacji zagadnienia. W związku z epidemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu szkół i pracy Ogródu Zoologicznego organizator dokonał zmiany zasad konkursu na elektroniczną formę przesyłania prac.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowały uczennice z klasy 6A w składzie:
Maja Ciemięga
Monika Majkutewicz
Izabela Skrętuła

W dniu 06 czerwca 2020 roku w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Eko świadomi na co dzień i od święta - Dzień Ziemi 2020" na zaplanowanych zasadach komisja konkursowa doceniając zaangażowanie i wkład pracy zdecydowała nagrodzić wszystkich uczestników za udział w konkursie przyznając uczestnikom dyplomy i równorzędne nagrody rzeczowe.

Serdzecznie dziękuję za udział, przygotowanie prac, gratuluję i życzę sukcesów w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcia: Alicja Tarnowska