„Szkoła do hymnu”

11 listopada jest datą szczególną. Tego dnia oddajemy hołd wszystkim tym, którzy nie wahali się poświęcić młodości, marzeń, zdrowia, a często nawet własnego życia dla wolnej Polski i dla nas – obecnych pokoleń, które mogą dziś żyć w suwerennym, wolnym kraju.

Dzień 11 listopada jako święto państwowe w Polsce obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto to zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937. 

W naszej szkole we wtorek 10 listopada 2020 roku (ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości) o symbolicznej godz. 11:11 zorganizowano wspólne odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, pracownicy i nauczyciele, którzy byli tego dnia obecni na terenie placówki, zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Pozostali nauczyciele, wychowawcy i uczniowie, którzy uczą się na odległość, połączyli się za pomocą komunikatorów i zaśpiewali hymn w formie on-line.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tej akcji, wyrażając swoją radość z tego, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju.

Tekst: Weronika Barbara Kołtun