Dnia 28 grudnia 2020r. Miasto Zamość i Szkołę Podstawową Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu
odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak


Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Podczas wizyty w Zamościu Pan Minister spotkał się z Prezydentem Miasta Zamość Andrzejem Wnukiem, zastępcą Prezydenta Piotrem Zającem, Dyrektorem Wydziału Oświaty Agnieszką Kowal oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu Sebastianem Plewą.

Po spotkaniu odbyło się krótkie zwiedzanie „Starego Miasta„ oraz najważniejszych zabytków w mieście. Dalsza część wizyty odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu, którą poprowadził z podziałem na grupy Dyrektor Szkoły Sebastian Plewa.

Wspólnie z Panem Ministrem w spotkaniu uczestniczyli: Ireneusz Maj – Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania, Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość oraz Andrzej Borowiec – Radny Gminy Aleksandrów.

Podczas wizyty Pan Rzecznik spotkał się również z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie rozmawiali o zdalnym nauczaniu, problemach współczesnej szkoły i o tym, co uczniowie chętnie by w niej zmienili oraz prawach dziecka. Rozmowa przebiegała w miłej atmosferze. Na koniec każdy uczeń otrzymał od Rzecznika Praw Dziecka drobny upominek. Spośród wniosków, które wpłynęły do kapituły Rzecznika Praw Dziecka po dokonaniu analizy przez zespół oceniający zasługi w dziedzinie ochrony praw dziecka odznaczono sześć osób z terenu Zamojszczyzny Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Wyróżniono następujące osoby :
- dr Weronikę Barbarę Kołtun – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu,
- Annę Kowalską Ćwik – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zamościu,
- Agnieszkę Plago – Semczuk – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu,
- Mateusza Ferens – Dyrektor OSiR w Zamościu,
- Marka Kozłowskiego – Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu oraz pracownik WORD w Zamościu,
- Sławomira Tór – Wiceprezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ Padwa Zamość”.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka to polskie odznaczenie resortowe ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP. Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Po uroczystości nastąpiło zwiedzanie szkoły , krótka analiza spotkania oraz pożegnanie gości.

Tekst: Barbara Kołtun, Sebastian Plewa
Zdjęcia : Tadeusz Banaszkiewicz