„Ogród deszczowy”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W dniu 09 października 2020 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne w zakresie przygotowania i funkcjonowania ogrodów deszczowych w ramach realizacji przez miasto Zamość obiektów błękitno – zielonej infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły - pan Sebastian Plewa, wicedyrektor pani Weronika Barbara Kołtun, swoją obecnością zaszczycili nas pan Jarosław Miechowiecki – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pani Marta Lackorzyńska – Szerafin Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Zamość oraz pani Magdalena Wirska – przedstawiciel Rady Rodziców. Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli Fundacji Sendzimira z siedzibą w Warszawie, której celem jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. W zajęciach warsztatowych uczestniczyła 25 osobowa grupa uczniów klas: VIa, VIIa, VIIb, VIIc, oraz VIId pod opieką nauczycieli koordynujących, pani Doroty Chudoba i Alicji Tarnowskiej. Uczniowie w ramach części teoretycznej poznali zagadnienia z zakresu ochrony zasobów wodnych, roli zbiorników retencyjnych, skalę dobowego zużycie wody przez człowieka oraz działania sprzyjające retencji krajobrazowej poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych, łąk kwietnych czy wysepek oczyszczających wodę. Kluczowym punktem warsztatów było - wykonanie przez uczniów przy budynku szkolnym ogrodu deszczowego w pojemniku oraz w gruncie, nasadzenie roślin hydrofitowych, które oczyszczają wodę na specjalnie dobranych warstwach filtracyjnych zasilanych wodą opadową z rynny. Stworzony ogród deszczowy poprawia estetykę, mikroklimat oraz oczyszcza wodę i zatrzymuje ją w krajobrazie, zwiększając tym samym retencję.

Udział uczniów w warsztatach to cenna lekcja praktycznej wiedzy przyrodniczej i jej zastosowania do działań na rzecz ochrony środowiska, wszyscy uczniowie wykazali duże zaangażowanie, ciężko pracowali w atmosferze wzajemnej współpracy, czego wspaniałym efektem jest nasz pierwszy profesjonalny szkolny ogród deszczowy.

Tekst: Alicja Tarnowska, Dorota Chudoba.
Zdjęcia: Tadeusz Banaszkiewicz.