ŚLADY NASZYCH DRZEW

Taki tytuł noszą albumy wykonywane przez uczniów klas 5A, 5B, 7A, 7B, 7C, 7D i 8C, w ramach warsztatów z okazji Dnia Krajobrazu, który obchodzimy 20 października. Co roku upowszechnia się idee organizacji tzw. „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach, parkach, ogrodach, itp.). Tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). W ten sposób popularyzujemy wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski. Drzewa pełnią szczególną rolę jako komponent krajobrazu, skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy, czy szpalery drzew często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Ze względu na biologiczne zróżnicowanie drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, mają również wiele znaczeń kulturowych. Potężne drzewa przez wieki urastały do rangi symbolu, inspirowały poetów i malarzy. Podczas warsztatów każda klasa poznała drzewa otoczenia szkoły na „ spacerze krajobrazowym”. Następnie odbyła się burza mózgów na temat –„ Dlaczego drzewa są cenne?”. Znaczenie drzew w krajobrazie przyrodnicze i kulturowe zaciekawiło naszą młodzież. Ostatnim etapem warsztatów terenowych była praca w grupach polegająca na obraniu patronatu nad drzewem, zbieraniu materiałów do albumu pt. „Ślady naszego drzewa” .

Każda grupa przygotuje:
- kolorowe odciski : kory, liści nasion, szyszek
- zdjęcia drzewa, pracującej grupy, rysunki
- informacje o danym drzewie ( biologiczne, znaczenie kulturowe, w gospodarce , w lecznictwie, wierzeniach)
- utwory literackie ( 2- 3 wiersze, cytaty z literatury, przysłowia ludowe).

Warsztaty przebiegały bardzo dobrze. Uczniowie pracowali chętnie, z zapałem. Wielu wykazywało pomysłowość i inicjatywę oraz zdolności artystyczne i organizacyjne. Drzewa pozytywnie wpływają na zdrowie i aktywność ludzi. Wspólna praca w otoczeniu bohaterów Dnia Krajobrazu : lip, modrzewi, świerków, sosen, tuj i śliw była bardzo przyjemna. Towarzyszył nam twórczy entuzjazm.
Przygotowanie i realizacja warsztatów- Dorota Chudoba


Tekst : Dorota Chudoba
Zdjęcia : Tomasz Kaliszczuk , Tadeusz Banaszkiewicz