ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Uczyć się tego, co dobre i piękne.
Będę szanował swoich nauczycieli.
Będę starał się być dobrym kolegą,
swoim zachowaniem będę sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
Będę starał się być coraz lepszym uczniem.
Będę kochał swoją Ojczyznę”.

W środę 21 października 2020 roku odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

W tym roku, wyjątkowo bez obecności rodziców i z zachowaniem rygorów epidemiologicznych, klasa 1 a z wychowawczynią Elżbietą Ciszewską i klasa 1 b z wychowawczynią Joanną Wcisło składały przysięgę podczas osobnych uroczystości w obecności Dyrekcji Szkoły. Uczniów powitała wicedyrektor Pani Weronika Barbara Kołtun, która swoim przemówieniem dodała pierwszakom otuchy. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej Ojczyzny, szkolnej nauki oraz zasad zachowania. Starsi uczniowie zgodnie stwierdzili, że egzamin jest zdany doskonale i pierwszoklasiści mogą zostać przyjęci do grona braci uczniowskiej. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego symbolicznym piórem dokonał dyrektor Pan Sebastian Plewa. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od Dyrekcji Szkoły oraz prezenty od rodziców.

W przygotowanie i prowadzenie uroczystości aktywnie włączyli się uczniowie klas ósmych: Bernard Waleczko, Paweł Gontarz z klasy 8a, Anna Reszczyńska z klasy 8b oraz harcerze z 57 Zamojskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Milera „ Orlęta” z klasy 6a i 4c. W skład pocztu sztandarowego weszli: Aleksandra Kaliszczuk z klasy 8b, Maria Terlecka z klasy 8c oraz Szymon Hargot z klasy 8a. Dekorację wykonała pani Alina Czyżyk, a nagrania przebiegu obu uroczystości podjął się pan Krzysztof Nowak.

Tekst: Elżbieta Ciszewska, Joanna Wcisło
Zdjęcia: Studio „Spectrum”, Paulina Łagowska