„Szkoła Pamięta”

W pierwszych dniach listopada uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły podjęli inicjatywę MEN, której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych w naszej „małej Ojczyźnie”.

W akcji chodziło przede wszystkim o to, aby zachęcić uczniów do upamiętnienia ważnych rocznic i postaci historycznych oraz do zwrócenia większej uwagi na historię swojej małej ojczyzny. 

W związku z obowiązującymi zaostrzeniami epidemicznymi nauczyciele i wychowawcy na lekcjach historii, języka polskiego i zajęć z wychowawcą online podjęli temat poległych w męczeńskiej śmierci partyzantów, głównie ludności Zamojszczyzny, gdzie w latach 1939-1945 Niemcy więzili, katowali, zamordowali i spalili wiele tysięcy istnień ludzkich.

Szczególnym miejscem w naszym mieście jest „Rotunda Zamojska”, która pamięta błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, 16-letnią uczennicę Grażynę Kierszniewską i młodych chłopaków z okolicznych wsi, wywiezionych przez gestapo i rozstrzelanych. Tu też dokonywano masowych rozstrzeliwań i egzekucji.

Nauczyciele naszej szkoły przypomnieli uczniom, że Rotunda zamojska powstała w 1831 roku jako działobitnia pod panowaniem Rosji, podczas II wojny światowej, w 1940 roku została przez Niemców przekształcona w obóz podległy Gestapo. Niemcy zsyłali tam aresztowaną ludność w ramach Akcji AB. Później stała się także miejscem masowych egzekucji Polaków i Dzieci Zamojszczyzny, zabieranych podczas Aktion Zamość. Po wyzwoleniu miasta z okupacji niemieckiej utworzono tu cmentarz z grobami ofiar rotundy, a także żołnierzy Armii Polskiej, AK, Armii Czerwonej, partyzantów radzieckich, ludności żydowskiej i cywilnej. Wiele grobów jest bezimiennych.

Nauczyciele i wychowawcy podczas swoich zajęć online zachęcili uczniów i rodziców do odwiedzenia tych miejsc pamięci i zapalenia symbolicznych zniczy ku czci pamięci pomordowanych tam Polaków.

Tekst:Weronika Barbara Kołtun