NASZ „TRADYCYJNY SAD ”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

W październiku 2020 roku zespół „Mini sadownicy SP 6" z klasy VIA pod opieką pani Alicji Tarnowskiej zakończył realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt realizowany był w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej, miał na celu poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew owocowych. Aby móc zrealizować finalny etap projektu grupa uczniów klasy VIA wraz z opiekunem wykonała następujące działania w ramach I etapu „Rozmawiamy o sadzie”:

 1. utworzenie zespołu 10 osobowego uczniów klasy VIA pod nazwą „Mini sadownicy SP 6" i stworzonym logo ze śliwką w tle,
 2. uczestnictwo w zajęciach dotyczących znaczenia restytucji starych odmian drzew owocowych przeprowadzonych przez opiekuna zespołu,
 3. udział uczniów w prelekcji prowadzonej przez pracowników Małopolskiej Hodowli Roślin w Zamościu panią Małgorzatę Seregiet i panią Katarzynę Cichosz, które wspierały zespół doświadczeniem w uprawach prowadzonych metodą naturalną,
 4. znalezienie odpowiedniego terenu do założenia mini sadu – opisanie jego położenia, warunków siedliskowych oraz podanie wymiarów,
 5. dobranie odpowiednich odmian drzew sadowniczych, uzasadnienie doboru oraz sposobu ich rozplanowania,
 6. przygotowanie i przeprowadzenie apelu szkolnego promującego projekt,
 7. przygotowanie prezentacji informującej o celach, zadaniach i pracach tworzenie sadu
 8. stworzenie szkolnej „Księgi Sadu”

Wykonanie wszystkich działań sprawiło, że nasza grupa zajęła 15 miejsce w I etapie rywalizacji ogólnopolskiej zdobywając 486 punktów na 600 punktów możliwych do zdobycia. Dzięki temu nasza szkoła otrzymała grant w kwocie 200 zł na zakup materiałów niezbędnych do utworzenia mini sadu. Warto wspomnieć, że do projektu przystąpiły 122 szkoły z całej Polski w kategorii wiekowej klas 1 - 6.

We wrześniu 2020 roku zespół „Mini sadownicy SP 6" w ramach realizacji projektu przystąpił również do dodatkowego – nieobowiązkowego etapu III współtworzenia „Pomologicznej Mapy Polski”. Uczniowie włączyli się aktywnie w wyszukiwanie w swoim otoczeniu starych tradycyjnych odmian drzew owocowych sadzonych do roku 1960, kierując się przy tym wywiadem z właścicielem sadu, wielkością drzewa, obwodem pnia na wysokości 130 cm. Uczniowie zgłosili 20 drzew, wypełniając dla każdego ankietę w której zapisywane zostały wszystkie zebrane informacje: miejscowość lub dokładny opis miejsca, wiek drzewa na podstawie wywiadu; nazwa zwyczajowa lub właściwa nazwa pomologiczna, pora dojrzewania owoców, obwód pnia i cechy drzewa. Uczniowie wykonali dokumentację fotograficzną drzew w fazie rozwoju wegetatywnego oraz kwitnienia i owocowania. Jest to zadanie dodatkowe, którego wykonanie punktowane jest oddzielnie, przewidziano również oddzielne nagrody, o które nasz zespół postanowił zawalczyć!

Przystępując we wrześniu 2020 roku do ostatniego II etapu projektu „Zakładamy sad” uczniowie mieli za zadanie:

 1. przygotowanie materiałów reklamowych - ulotek i plakatów promujących projekt,
 2. przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie Forum Rodziców,
 3. wypełnienie formularza potwierdzającego poniesione koszty zakupu,
 4. przygotowanie terminarza prac agrotechnicznych związanych z zakładaniem mini sadu
 5. zakupienie i zasadzenie 6 roślin sadowniczych tradycyjnych odmian śliw,
 6. przygotowanie terminarza planowanej ochrony biologicznej do końca roku;
 7. opis sposobu zakładania mini sadu

W dniu 16.10.2020 roku uczniowie zespołu „Mini sadownicy SP 6” wspólnie z opiekunem projektu oraz panem konserwatorem przystąpili do zasadzenia 6 sztuk sadzonek tradycyjnych odmian śliwy „Węgierka zwykła” oraz „Węgierka wczesna”.

Mamy nadzieję, że ciężka praca zespołowa uczniów zaowocuje w przyszłości dorodnymi owocami.

Tekst i zdjęcia: Alicja Tarnowska