Dzień Sportu - Dniem Dziecka - Dniem Ruchu na świeżym powietrzu
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica
w Zamościu
1 czerwca 2022 r.
HASŁO PRZEWODNIE
„OTWARTY UMYSŁ – OTWARTA PRZESTRZEŃ”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Żyjemy w epoce gwałtownych przemian, których tempo jest wielokrotnie szybsze niż przed laty. Różnice w stylu życia następujących po sobie pokoleń są coraz większe. Rozwój cywilizacji, obok ogromnego rozwoju nauki i zaspakajania stale rosnących potrzeb ludzkości, niesie za sobą także wiele ujemnych skutków takich jak ograniczenie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka, obniżenie jego aktywności ruchowej, szerzenie się chorób współczesnej cywilizacji takich jak nerwice i choroby układu krążenia.

Sport jest jedną z podstawowych aktywności życiowych człowieka, która może zapobiec jego fizycznej i psychicznej degradacji. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu mają korzystny wpływ na wszechstronny rozwój organizmu młodego człowieka. Ludzie ćwiczący mają zdecydowaną przewagę nad nie ćwiczącymi. W dzisiejszych czasach dzieci spędzają zbyt dużo czasu z telefonem lub tabletem co wpływa niekorzystnie na ich rozwój psychofizyczny. Z myślą o prawidłowym rozwoju , niezwykle ważnym elementem jest zachęcanie ich do ruchu, m.in. poprzez stwarzanie odpowiednich warunków oraz wykorzystania wszelkich nadarzających się okazji. W związku z szerzenia potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu realizowanego przez naszą szkołę w ramach projektu Erasmus + ,,Otwarty umysł - otwarta przestrzeń ‘’ z okazji obchodów Dnia Sportu połączono go z obchodami Dnia Dziecka. Postanowiliśmy zorganizować na naszym boisku szkolnym zawody sportowo - rekreacyjne. Ten dzień był wyjątkowy. Wszystkie klasy i dzieci naszej szkoły miały okazję na świeżym powietrzu na wspólna zabawę i rywalizację ze sobą. Jest to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu inaczej niż zawsze. W dniu tym działalność ruchowo - zabawowa spełniła rolę bodźców działających na fizyczną i umysłową stronę osobowości naszych uczniów.

Celem główny imprezy było propagowanie na świeżym powietrzu aktywnego spędzania czasu wolnego.
1.Dla uczniów klas I-III rozegrano turniej mini piłki nożnej pod hasłem ,,Szukamy talentów piłkarskich”
a) rywalizowały ze sobą chłopcy i dziewczęta z poszczególnych klasowych drużyn piłkarskich w składach 5 osobowych na poszczególnych poziomach tj. klasy Ia z klasą Ib , klasa IIa z II b oraz klasa IIIa z klasą IIIb. Zasady gry: uproszczone przepisy mini piłki nożnej
2. Dla uczniów klas IV –VII na poszczególnych poziomach zrealizowano współzawodnictwo sportowe w pokonywaniu szkolnego toru przeszkód na boisku trawiastym. Konkurencje polegały na pokonaniu w jak najkrótszym czasie kolejno przygotowanych prób i przeszkód z uwzględnieniem poprawności i dokładności ich wykonanych.

Realizacja naszej imprezy sportowej przebiegła zgodnie z założonymi celami. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Każdy uczeń mógł się wykazać, sprawdzić i ocenić swoje możliwości na tle rówieśników. Współpraca w klasach w czasie sportowej rywalizacji układała się bardzo dobrze. Podczas gdy jedni brali udział w zabawach, to inni ich dopingowali i odwrotnie. Wychowawcy klas byli bardzo zaangażowani, śledzili zmagania swoich wychowanków i mocno ich dopingowali . Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

Tekst i zdjęcia : Artur Waśko