,,BIAŁA SZKOŁA” JUŻ ZA NAMI

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Minęło już trzy lata od ostatniego naszego szkolnego zimowego wyjazdu na Białą szkołę. Zima 2022 roku w górach spisała się na szóstkę , czekała i przywitała nas całym swym pięknem . Wyjazd edukacyjny realizowany w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na stoku 2022-2023” w dniach 18-22 grudnia 2022 r. przebiegał w wyjątkowo zimowych warunkach. Uczniowie klas piątych i szóstych pod opieką naszych nauczycieli - instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz nauczycieli matematyki, języka polskiego, geografii i języka angielskiego wyjechali do Małego Cichego , gdzie gościli nas gospodarze pensjonatu „U Elżbiety”. Wszyscy uczestnicy podjęli wyzwanie i wyruszyli zdobywać narciarskie szlify na górskich stokach.

Wyjazd nasz związany był z kontynuacją ,,Programu nauki narciarstwa zjazdowego” , realizowanego w naszej szkole już od 11 lat. Najpierw wszyscy chętni uczniowie klas III, na szkolnym sprzęcie, pod opieką instruktorów poznali dekalog narciarza, zapoznali się z zasadami właściwego zachowania na stoku, a przed wszystkim nauczyli się jazdy na nartach na stoku w Jacni. Teraz mogli nabyte wcześniej umiejętności sprawdzić i udoskonalić na stoku narciarskim w Tatrach.

Program innowacji pedagogicznej ,,Szóstka na stoku 2022-2023” połączył treści edukacyjno – wychowawcze z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli tj.: Moniki Słomianowskiej, Katarzyny Adamczuk, Marzeny Dudy , Anny Rut, Artura Waśko i Dariusza Herbina wspaniale spisali się na wspomnianym wyjeździe. Dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami edukacyjnymi potwierdziły, że taka forma zajęć edukacyjnych sprzyja: integracji, samodzielności uczniów i pogłębianiu nabytych wcześniej umiejętności.

Innowacja „Szóstka na stoku 2022-2023” to doskonały sposób na kształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Edukacja uczniów w nowym otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą stała się procesem zintegrowanym, który sprzyjał twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą stworzyło szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i otoczenia, utrwalanie pożądanych wartości i postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne działania oraz trening to był najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu rówieśników. Przez te dni aktywnie spędzali czas zarówno na stoku narciarskim jak i w „sali lekcyjnej”, nie zapomniano również o wycieczce krajoznawczej do Zakopanego. Do Zamościa wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i z ochotą na kolejny taki wyjazd. Nauczyciele - instruktorzy przekonali się, że nauka w klasie III w Jacni i wyjazd w latach późniejszych w Tatry – to wspaniały pomysł na kształtowanie nawyków dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek. Dla nauczycieli uczących wiodących przedmiotów to dowód, że nauka z tych przedmiotów może wszędzie się odbywać z korzyścią dla dzieci. Bardzo dziękujemy nauczycielom , którzy zaangażowali się we wspomniany wyjazd, rodzicom za ich zaufanie oraz biurowi turystycznemu ,,ELA TRAVEL” z Zamościa za współpracę w organizacji naszej ,, Białej szkoły”

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia: Artur Waśko , Anna Rut, Monika Słomianowska , Katarzyna Adamczuk.