Olimpiada sportowa

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych jest kluczowym celem realizowanego w naszej szkole projektu Erasmus + „Otwarta przestrzeń – otwarty umysł”. W ramach działań propagujących aktywność fizyczną w śród dzieci i młodzieży, na szkolnym boisku odbyła się Międzyszkolna Olimpiada sportowa. Wydarzenie miało miejsce 13 września, a w śród uczestników zmagań mogliśmy zobaczyć uczniów zamojskich szkół podstawowych. Zawody odbyły się w formie zadań ruchowych wymagających ogólnej sprawności oraz współpracy w zespole. Cała impreza przebiegła w przyjaznej, pełnej uśmiechu atmosferze. Po sportowej rywalizacji, sędziowie podsumowali  punkty i ogłosili wyniki, a za włożony wysiłek każdy z uczestników został nagrodzony.  

Tekst: Anna Rut
Zdjęcia: Anna Rut, Artur Waśko