RAJD NA GÓRĘ KOTULĘ

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

9 listopada 76 zapalonych turystów z klas 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 6C i ich opiekunowie zdobyli kolejne wzgórze Roztocza – Górę Kotulę. Pokonali około 13 km dość urozmaiconej i wymagającej trasy. Pierwszy etap to Biała Góra obok Zwierzyńca, ze wspaniałą panoramą Roztocza Środkowego z wieży widokowej. Trasa rajdu wiodła przez Bondyrz. Tutaj odbyło się zwiedzanie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „ Adama”. Placówka ta oprócz historycznej pełni również rolę patriotyczno-wychowawczą. Jan Sitek stworzył to muzeum z myślą o młodzieży o przyszłych pokoleniach. Przedstawia ono rzetelną wiedzę o historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Muzeum składa się z 6 sal wystawowych ekspozycji stałych, obrazujących lata wojny i okupacji Zamojszczyzny1939-1944. Szczególnie eksponowane są walki wrześniowe, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i martyrologia ludności. Bardzo ciekawe są zbiory geologiczne. W Bondyrzu młodzi turyści mieli postój przy młynie nad Wieprzem, obok starej łaźni. Kolejny etap to wędrówka zboczem Góry Kotuli przez kolonię Adamów do Uroczyska Iwnia, gdzie na strudzonych wędrowców czekało ognisko z kiełbaskami i pieczone ziemniaki. Tutaj odbyły się warsztaty, praca z mapą, kompasem i obserwacje ornitologiczne i astronomiczne oraz zabawy. Uczestnicy otrzymali znaczki i potwierdzenie zdobycia Góry Kotuli w książeczce wypraw. Cele rajdu zostały osiągnięte. Projekt z cyklu Zdobywcy Szczytów Roztocza realizowany był we współpracy z Biurem Turystycznym QUAND i w ramach programu Erasmus + „ Otwarta przestrzeń- otwarty umysł”. Radośni i pełni wrażeń młodzi turyści wrócili do Zamościa.
Do zobaczenia na szlaku!

Tekst: Dorota Chudoba
Zdjęcia: Katarzyna Adamczuk, Aleksandra Matysiak, Dorota Chudoba, Robert Pawliszak.