WYJAZD EDUKACYJNY DO ZWIERZYŃCA

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

16 maja 2023 klasy VIa i VIb skorzystały z możliwości wyjazdu na zajęcia edukacyjno – krajoznawcze do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda grupa zwiedziła wystawę „W krainie jodły, buka i tarpana”. Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten multimedialny spektakl, wzbogacony odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabrał nas w swoistą wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza. Uczniowie obejrzeli film przyrodniczy i wzięli udział w konkursie ze znajomości roślin i zwierząt żyjących na torfowiskach. Udaliśmy się także na spacer nad staw Echo. Tam, za pomocą lornetek i lup, obserwowaliśmy rośliny i zwierzęta. Grupy wzięły też udział w wesołych zawodach na gospodarowanie wodą. Po zakończonych zajęciach każdy uczeń został obdarowany nagrodą.

Tekst: Marzena Duda
Zdjęcia: Alicja Tarnowska, Robert Pawliszak, Marzena Duda