SZKOLNE KOŁO
LIGI OCHRONY PRZYRODY
Szkolne Koło Ligi Ochrony przyrody (LOP) działa u nas od wielu lat.
Aktualnie pieczę nad nim sprawuje mgr Grażyna Orszewska.

Celem koła jest uświadamianie uczniom istoty i potrzeby ochrony naturalnego środowiska, rozwijanie ich zainteresowań przyrodniczych, udział w popularnych akcjach związanych z ochroną przyrody.

Systematycznie organizujemy akcje dokarmiania ptaków, pielęgnujemy teren zieleni wokół szkoły, dbamy o kwiaty w salach lekcyjnych, członkowie koła opiekują się bezdomnymi zwierzętami z zamojskiego schroniska.

W tym roku przystąpiliśmy do: ogólnopolskiego Programu Szkolnego zbiórki zużytych baterii. W ten sposób nie tylko chronimy nasze środowisko, ale również zbierzemy punkty, które pozwolą wzbogacić naszą szkołę w nowe pomoce naukowe.

Do szkolnego koła LOP należą uczniowie z różnych klas. Naszym wzorem jest słynny polski przyrodnik prof. Władysław Szaferz.