SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Edyta Gomułka

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym,
By oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele,
Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność samorządu uczniowskiego.

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego w szkole:

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
Tutaj możesz przeczytać: [„Plan pracy samorządu uczniowskiego”.]


Prezydium Samorządu Uczniowskiego

  Przewodniczący:


Roksana Sachajko
klasa VII A

 
Zastępca:


Zofia Bender
klasa VII B

Sekretarz:


Karolina Skrzyńska
klasa VII B