Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne (SKKT)

Opiekun – mgr Dorota Chudoba

Do SKKT należą uczniowie różnych klas.

Cele Szkolnego Koła SKKT:

 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym
 2. Rozbudzanie ciekawości świata
 3. Kształtowanie postawy prawdziwego turysty
 4. Wyrabianie poczucia dumy z Małej Ojczyzny
 5. Poznawanie walorów przyrodniczych, bogactwa kulturowego i historycznego Roztocza i okolic Zamościa
 6. Efektywna i skuteczna integracja grup rówieśniczych

Aby osiągnąć te cele organizujemy:

 1. Wycieczki krajoznawcze
 2. Rajdy
 3. Lekcje w terenie
 4. Kuligi
 5. Zielone szkoły
 6. Spotkania z przewodnikami, etnografami, kulturoznawcami, historykami etc.

Uczestniczymy: w konkursach np. ekologicznych, lekcjach muzealnych, warsztatach tematycznych.

Od 10 lat we współpracy z Biurem Turystycznym QUAND przeprowadzamy programy: „Zdobywcy szczytów Roztocza” i „Do źródeł rzek”. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w programie „Zdobywcy szczytów Roztocza” otrzymują legitymację, w której zbierają potwierdzenia zdobycia następujących szczytów: Krągły Goraj, Wielki Dział, Monastyr, Biała Góra, Wapienia, Wzgórze Kamień, Chełmowa Góra, Bukowa Góra.

Po zdobyciu 7 szczytów przyznawana jest odznaka. Tytuł Zdobywcy Szczytów Roztocza i prawo do noszenia odznaki wciągu 10 lat zdobyło ponad 300 uczniów i większość nauczycieli grona pedagogicznego.

Od 2 lat uczniowie uczestniczą w rajdach „Do źródeł rzek” – Wieprza i Tanwi.

Wycieczki w okolicach Zamościa i po Roztoczu organizujemy wg tematyki:

 1. Cudowne źródełka
 2. Zapomniane cerkwie
 3. Labirynt wąwozów
 4. Szumy i szypoty
 5. Tajemnicze głazy
 6. Miejsca kultu religijnego
 7. Ośrodki kamieniarskie
 8. Parki Krajobrazowe
 9. Roztoczański Park Narodowy

W obecnym roku szkolnym odbyły się rajdy:

26.09.2006r. odbyła się wycieczka – „Dworki, pałace, rezydencje”. Brali w niej udział uczniowie klas: IIIc, VIb, VIc (w liczbie 40) oraz opiekunowie: Renata Czajkowska, Marzena Plewa, Dorota Chudoba.

Cele i założenia wycieczki:

 1. Zwiedzanie: - zabytków Leżajska (bazyliki i klasztoru Ojców Bernardynów)
  1. Muzeum Wnętrz Pałacowych, Powozowni i ogrodu w Łańcucie
  2. pałacu w Sieniawie
  3. żywego skansenu w Przeworsku
 2. Kształcenie postawy turystycznej

Trasa wycieczki: Zamość – Sieniawa – Leżajsk – Łańcut - Zamość


Zdjęcia z Rajdu „Dworki, pałace, rezydencje”…[…więcej]

5.10.2006r. odbył się rajd – „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” – Labirynt Wąwozów. Brali w nim udział (w rekordowej liczbie 229!) uczniowie klas: IIc, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc, Va, Vc, Vb, VIa, VI b, VIc oraz opiekunowie: Anna Kotowska, Agnieszka Wojciechowska, Alina Czyżyk, Alina Lenart, Halina Dziura, Grzegorz Pańko, Piotr Siewień, Edyta Gomułka, Marzena Plewa, Mariola Gac, Henryka Siwiło, Anna Kogut, Dorota Chudoba.

Cele i założenia programowe:

 1. Kształcenie pojęć geograficznych: less, wąwóz, gleba brunatna, czarnoziem
 2. Dostrzeganie cech rolniczego krajobrazu Roztocza Zachodniego
 3. Ukazywanie przemian społeczno-gospodarczych na przykładzie Szczebrzeszyna
 4. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”?
 5. „Święto pieczonego ziemniaka”: integracyjne ognisko, gry i zabawy (rzut ziemniakiem do celu, konkurs na najładniejszą pieczątkę)

Trasa rajdu: Szczebrzeszyn – Kawęczynek


Zdjęcia z Rajdu „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”…[…więcej]

6.12.2006r. odbył się „Mikołajkowy rajd”, w którym brali udział uczniowie klas: IVb, Vc, VIb, VIc i opiekunowie: Barbara Magdziak, Alina Lenart, Grzegorz Pańko, Dorota Chudoba.

Cele i założenia programowe wg klas:

 1. Klasa IV – Orientacja w terenie i obserwacje meteorologiczne
 2. Klasa V – obserwacje mchów, porostów i widłaków; przystosowanie roślin iglastych do środowiska
 3. Klasa VI – znaczenie lasów; ochrona przyrody
 4. Klasy IV, V, VI – Integracja i umiejętność współpracy w grupie

Trasa rajdu Zwierzyniec – Górecko Kościelne – Senderki.

Liczba uczestników – 63.


Zdjęcia z Rajdu Mikołajkowego…[…więcej]