SKO

Celem działalności Szkolnej Kasy Oszczędności jest:

  1. wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania,
  2. wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
  3. przygotowanie do korzystania z usług banku,

a także:

  1. ochrona przyrody,
  2. dbałość o mienie społeczne,
  3. aktywny udział w akcjach społecznych organizowanych na rzecz osób (instytucji) potrzebujących pomocy.

Opiekunami SKO w SP6 są Pani Marta Mazurek i Pani Mariola Gac.