NAUCZYCIEL Z KLASĄ


Program „Szkoła z klasą” akcji edukacyjnej Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej skierowany był do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W programie uczestniczyli nauczyciele ubiegający się o tytuł „Nauczyciel z klasą”.

Na program składały się cztery części:

  1. Nauczycielu, odejdź od tablicy.
  2. Nauczycielu, pracuj metodą projektów.
  3. Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc im się uczyć.
  4. Uczeń też człowiek.

Każdy nauczyciel wykonywał zadania, by zdobyć wszystkie cztery powyższe „sprawności”. Jego pracę oceniali nauczyciele wchodzący w skład zespołu nauczycieli z innych szkół (recenzje), a o uzyskaniu tytułu decydowała komisja powołana przez organizatorów. Szkoła, w której minimum 4 nauczycieli uzyskało tytuł „Nauczyciel z klasą", otrzymała dyplom poświadczający udział w programie.

W programie z naszej szkoły brało udział czterech nauczycieli: Mariola Gac, Monika Słomianowska, Grzegorz Pańko i Piotr Siewień.

Od października 2005 r do czerwca 2006 r. nauczyciele pracowali nad uzyskaniem czterech sprawności. W całej akcji należało zaplanować i przeprowadzić, co najmniej dwa scenariusze lekcji prowadząc je odpowiednimi metodami aktywizującymi uczniów, przeprowadzić razem z uczniami projekt oraz przeprowadzić kilka scenariuszy zajęć posługując się metodą „oceniania kształtującego”.

Ogółem w naszej szkole przeprowadzono dla potrzeb akcji „Nauczyciel z klasą” 30 scenariuszy lekcji z użyciem metod aktywizujących i „ocenianiem kształtującym” oraz 4 projekty. Przeprowadzono ogólnoszkolny pokaz projektów i wystawę szkolną.

Po kilkumiesięcznej pracy nauczyciele biorący udział w programie otrzymali tytuły „Nauczyciela z klasą”, a szkoła dyplom potwierdzający udział w akcji.

Certyfikaty uprawniające do posługiwania się tytułem Nauczyciel z klasą otrzymali:

  1. Mariola Gac
  2. Grzegorz Pańko
  3. Piotr Siewień
  4. Monika Słomianowska

Tekst: Grzegorz Pańko