Scenariusz lekcji z informatyki
„Wyszukiwanie informacji w Internecie”


Scenariusz lekcji realizowany podczas programu “Nauczyciel z klasą”.

Prezentacja zadania

Autor: Grzegorz Pańko

Temat: Zapisywanie istniejących dokumentów

Grupy metod wykorzystywane w lekcji: czytanie i notowanie ze zrozumieniem, korzystanie ze źródeł, zbieranie świadectw i opracowywanie ich, grupowe myślenie twórcze („burza mózgów”, „deszcz pomysłów” itp.)

Kto? Kiedy? Dla kogo? Lekcja informatyki w klasie VI szkoły podstawowej. Czas pracy - 45'

Cele lekcji:
Po zajęciach uczniowie powinni:

 • potrafić zadać pytanie w wyszukiwarce internetowej
 • pogłębić umiejętność wyszukiwania informacji w sieci
 • pogłębić wyłowienia potrzebnych informacji z tekstu (standard czytania ze zrozumieniem na teście kompetencji)
 • pogłębić prace z programem Microsoft Word (tabela)
 • przypomnieć drukowanie dokumentów
 • pracować w grupie, brać odpowiedzialność za swoją pracę

Krótki opis przebiegu zajęć:
Na początku zajęć uczniowie poznają zaawansowane rodzaje wyszukiwania informacji w Internecie. Pracując metodą „burzy mózgów” określają możliwości wpisywania do wyszukiwarki internetowej pojęć w celu ograniczenia znalezienia ilości stron. Wykonują ćwiczenie pozwalające utrwalić poznane wiadomości. Następnie dostają kartę ze stwierdzeniami (pytaniami). Powinni pracując w grupach odnaleźć odpowiednie strony w Internecie, a następnie wyłowić informacje na temat stwierdzeń i wpisać do tabeli prawidłowe odpowiedzi. Tabelę uczniowie winni uzupełnić na komputerze, zapisać ją oraz wydrukować. Wyniki z wydruku zaprezentować klasie. Nauczyciel ocenia wykonanie zadania biorąc pod uwagę poprawność odpowiedzi na karcie, a także zaangażowanie uczniów i współpracę w grupie.

Krok 1: Wpisywanie haseł w wyszukiwarce - wprowadzenie

Tytuł kroku: Wpisywanie haseł w wyszukiwarce - wprowadzenie

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:

Potraficie odnaleźć stosowne informacje wpisując w wyszukiwarce odpowiednie hasła. Jak zapiszecie w wyszukiwarce hasła wyszukiwania informacji do pytania: „W którym roku Andrzej Wajda dostał Oskara?”. Na tablicy zapiszemy wasze pomysły.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:

Ponieważ uczniowie potrafią wyszukać podstawowe informacje, należy zasugerować uczniom wpisywanie łączonych haseł jako pytania w wyszukiwarce, a nie tylko pojedynczych wyrazów.

Krok 2: Prezentacja pomysłów

Tytuł kroku: Prezentacja pomysłów

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:

Na tablicy wypisane są wasze pomysły. Które z tych pomysłów waszym zdaniem ograniczają do minimum wyszukanie odpowiednich stron? Spróbujcie odnaleźć odpowiedź na pytanie korzystając z wybranego pomysłu.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:

Jeżeli nie uda się uzyskać odpowiedniego pomysłu (hasło+hasło, wg przykładu „Andrzej Wajda”+”Oskar”) należy omówić wpisywanie łączonych haseł.

Wypowiedzi uczniów:
– Ja bym wpisała Wajda.
– Należy wpisać Andrzej Wajda albo Oskary.
– Po przecinku wpisujemy wyrazy, znaczy Wajda przecinek Oskar.
– Nie z przecinkiem tylko po myślniku.
– Tylko Wajda wystarczy.
– A może po kresce ukośnej.
– Ja wpisałem kiedyś z plusem i mi znalazło.

Pomysły na tablicy:
Wajda
Oskar
Andrzej Wajda
Wajda, Oskar
Wajda+Oskar
Andrzej Wajda/Oskar

Krok 3: Zadanie – część intuicyjna

Tytuł kroku: Zadanie – część intuicyjna

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:

Podzielcie się na grupy trzyosobowe. W grupach rozpocznijcie rozwiązywanie zadania. Pierwsza część zadania (pierwsza tabela) jest to wypełnienie wyłącznie teoretycznie i intuicyjnie części Karty Pracy. Możecie się skonsultować w grupie i odpowiedzcie na stwierdzenia – prawda lub fałsz. Pamiętajcie, że wypełniacie bez komputera.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:

Podział na grupy zostawiam uczniom, aby lepiej im się współpracowało (na informatyce, gdzie jest pół klasy, łatwiej jest uczniom zostawić w tym temacie wolna rękę).

Ta część zadania jest wyłącznie intuicyjna. Uczniowie winni odpowiedzieć szybko. Zasugeruj, że w razie wątpliwości w grupie, mogą odpowiadać większością głosów.

Materiał pomocniczy: Karta pracy [zobacz]

Krok 4: Wyszukiwanie informacji – zadanie właściwe

Tytuł kroku: Wyszukiwanie informacji – zadanie właściwe

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:

Przejdźcie do rozwiązywania drugiej części zadania. Musicie odpowiedzieć na stwierdzenia wyszukując odpowiednie informacje w Internecie. Aby stwierdzenie było zaliczone należy wypełnić wiersz w tabeli z tym stwierdzeniem. Tabelę musicie wypełnić na Karcie Pracy oraz tę tabelę przepisać w programie Microsoft Word. Jeżeli nie znajdziecie odpowiedzi na stwierdzenie to zostawcie puste miejsce w tabeli.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:

Przypominaj w miarę potrzeby o podziale ról w grupie. Zasugeruj uczniom, żeby w niektórych przypadkach sprawdzili informację na kilku różnych stronach, a nie ograniczali się do jednej informacji, jeśli nie są jej pewni. Można zauważyć w Karcie Pracy błąd. Błąd jest „celowy”. Otóż uczniowie mają wypełnić z jakiego Portalu korzystają choć mogą wyłącznie z wyszukiwarki (np. google). Jeden z uczniów zapytał, jak skorzysta z google to co ma wpisać bo google nie jest portalem internetowym (dostał plusa w dzienniku).

Praca na lekcji musi być bardzo sprawnie przeprowadzona, żeby wszystkie grupy zdążyły wykonać zadanie. Jeżeli zauważalne będzie, że uczniowie nie są w stanie zdążyć z rozwiązaniem zadanie to można (należy) ograniczyć liczbę pytań/stwierdzeń np. do trzech. Nie polecałbym przerzucenia zakończenia zajęć na następną lekcję.

Materiał pomocniczy:

 • Wypełniona Karta Pracy (jpg) [zobacz]
 • Wydruk tabeli wykonanej przez uczniów (jpg) [zobacz]

Krok 5: Prezentacja pracy uczniów

Tytuł kroku: Prezentacja pracy uczniów

Prace/działania/wypowiedzi uczniów:

Każda grupa po wypełnieniu tabeli, wprowadzeniu tabeli do Worda i zakończeniu czasu przeznaczonego na zadanie, wydrukowała swoja pracę z programu Word oraz zaprezentowała wyniki swojej pracy grupowej.

Każda grupa została oceniona według kryteriów:

 • poprawne wypełnienie Karty Pracy – 10 pkt (w tym odpowiedzi na stwierdzenia)
 • poprawny wydruk tabeli – 2 pkt.
 • współpraca w grupie – 3 pkt. (ocena nauczyciela)

Porównane zostały także wypełniona tabela intuicyjnie z właściwą.

Materiał pomocniczy:

Krok 6: Refleksja nauczyciela

Tytuł kroku: Refleksja nauczyciela

Uczniowie często korzystają z Internetu, ale mają problemy z wyszukaniem konkretnych informacji. Brak im determinacji w dążeniu do wyłowienia potrzebnych faktów (trzeba czasami przeczytać kilka akapitów tekstu żeby dotrzeć do sedna odpowiedzi). Zadanie na lekcji zmusiło do takiej pracy i wykazania się konsekwencją w dążeniu do wyszukania niezbędnych informacji. Zmuszając uczniów do tego typu działań na zajęciach wpajamy w nich odruch szczegółowej i konsekwentnej pracy w życiu codziennym.