ZHP w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu

16.05.2015 r.: BIEG NA PLAKIETKĘ HUFCA

22.02.2015 r.: DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

22.01.2015 r.: SPOD ZNAKU LILIJKI

22.01.2015 r.: Wigilia na Rynku Wielkim

19.12.2014 r.: Betlejemskie Światełko Pokoju w naszej drużynie i szkole