REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOŚCIU

 1. Obiekt sportowy jest własnością Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu.

 2. Boisko trawiaste jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do realizacji zajęć kultury fizycznej.

 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy.

 4. Zabrania się wprowadzania na obiekt sportowy rowerów i motorowerów.

 5. Zabrania się wnoszenia i wprowadzania zwierząt.

 6. Każdy, kto przebywa na obiekcie powinien się tak zachowywać, aby nie zagrażał i nie szkodził innym.

 7. Za ład, porządek i bezpieczeństwo na obiekcie odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

 8. W przypadku zauważenia zagrożenia należy powiadomić służby ratownicze:

  • 999- Pogotowie Ratunkowe

  • 998- Straż Pożarna

  • 997- Policja