ZABYTKI ZAMOJSKIEJ STARÓWKI

zdjęcia robione przez uczniów szkoły do projektu NETD@YSStarówka zamojska powstała na wzór włoskiej Padwy


Z ratuszowych schodów widać przyrynkowe kamienice


Przepięknie zdobione renesansowe kamieniczki ormiańskie


Zamość – Perła Renesansu, to także Miasto Arkad


Balkon w kamienicy – zwanej „Centralką” – w stylu secesyjnym


Najpiękniejsze kamieniczki pozostawili po sobie Ormianie


Kamieniczki budowali dla siebie Włosi (kamienica wzorcowa)


Zamość, jak Kraków, posiada swoją dzielnicę żydowską


Renesansowa synagoga w dzielnicy żydowskiej


Pałac Zamoyskich wg. projektu Bernardo Morando


Miejscem odpoczynku jest Park Miejski oraz tereny dawnego Pałacu Zamoyskich


Fortyfikacje Zamościa budzą podziw i respekt u innych miast


Całość miasta opasywały mury obronne


Do miasta prowadziły bramy (Stara Brama Lwowska)


Nowa Brama Lwowska jest siedzibą Orkiestry Włościańskiej


Zabytki przeszłości mieszają się ze współczesnością