Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju


Po raz szesnasty do naszego miasta, za pośrednictwem Komendy Hufca ZHP przybyło Betlejemskie Światło Pokoju.

W tym roku jego wędrówce towarzyszy hasło: ,,Jedno Światło - Jedno Przyrzeczenie”.

Uroczyste przekazanie tego Światła odbyło się 21.12.2006r. o godz. 12.00 w zamojskiej Katedrze z udziałem ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego oraz przedstawicieli władz miasta i powiatu. W tej uroczystości uczestniczyło liczne grono harcerek i harcerzy z naszych drużyn, wraz ze swoimi drużynowymi: dh Haliną Dziurą, dh Henryką Siwiło oraz z dh Bożeną Semczuk.

Betlejemskie Światełko Pokoju przynieśli do naszej szkoły harcerze i podczas uroczystej Wigilii przekazali na ręce dyrektora szkoły wraz z życzeniami świątecznymi i noworocznymi.