RAJD „W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE”
Szczebrzeszyn-Kawęczynek


5.10.2006r. odbył się rajd – „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” – Labirynt Wąwozów. Brali w nim udział (w rekordowej liczbie 229!) uczniowie klas: IIc, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc, Va, Vc, Vb, VIa, VI b, VIc oraz opiekunowie: Anna Kotowska, Agnieszka Wojciechowska, Alina Czyżyk, Alina Lenart, Halina Dziura, Grzegorz Pańko, Piotr Siewień, Edyta Gomułka, Marzena Plewa, Mariola Gac, Henryka Siwiło, Anna Kogut, Dorota Chudoba.

Cele i założenia programowe:

  • Kształcenie pojęć geograficznych: less, wąwóz, gleba brunatna, czarnoziem
  • Dostrzeganie cech rolniczego krajobrazu Roztocza Zachodniego
  • Ukazywanie przemian społeczno-gospodarczych na przykładzie Szczebrzeszyna
  • „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”?
  • „Święto pieczonego ziemniaka”: integracyjne ognisko, gry i zabawy (rzut ziemniakiem do celu, konkurs na najładniejszą pieczątkę)

Trasa rajdu: Szczebrzeszyn – Kawęczynek


Tekst: Dorota Chudoba
Zdjęcia: Grzegorz Pańko