SUKCES NASZEJ NAUCZYCIELKI !!!


                                                                  Najpiękniejsze jest to czego nie ma,
                                                                  na co czekasz i tęsknisz od lat.
                                                                  Bo najpiękniejsze są w życiu nasze marzenia.
                                                                  Więc- gdy się doczekasz ich spełnienia -
                                                                  Raduj się nimi i ciesz”.


Galeria zdjęć: GALERIA

Dzień 6 listopada 2009 roku będzie szczególnym dniem dla naszej szkoły.

Tego dnia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii, pani mgr Weronika Barbara Kołtun, v-ce dyrektor naszej szkoły obroniła rozprawę doktorską pt. „Szkolnictwo powszechne w powiecie zamojskim w latach 1918 – 1939”. Praca ta została napisana pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Doroszewskiego- profesora nadzwyczajnego, zaś recenzentami byli: dr hab. Karol Poznański- profesor zwyczajny oraz dr. hab. Adam Winiarz - profesor nadzwyczajny.

Pani vice dyrektor zdała egzaminy doktoranckie i została pierwszą w  historii naszej szkoły nauczycielką legitymującą się tytułem „doktora” nauk humanistycznych.

Z tej okazji Grono Pedagogiczne i cała społeczność ,,Szóstki” składa Jej życzenia wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Galeria zdjęć: GALERIA

Tekst i zdjęcia: Artur Waśko