MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SPORTOWO – REKREACYJNY
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI


Galeria zdjęć: GALERIA

W czwartek 28 kwietnia 2010 na hali OSiR 10-osobowe reprezentacje klas czwartych, piątych
i szóstych naszej szkoły uczestniczyły w Międzyszkolnym Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym
„Na sportowo z Elizą Orzeszkową”. Organizatorem tego turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zamościu.

Celem turnieju było wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, wspólna zabawa uczniów i nauczycieli zamojskich podstawówek, kształtowanie właściwej postawy poprzez przestrzeganie zasad fair play oraz wyłonienie najsprawniejszej szkoły.

Każda drużyna sprawdzała swoje umiejętności sportowe i zręcznościowe w czterech różnych konkurencjach w formie wyścigów rzędów.

Nasi uczniowie z klas czwartych i piątych zajęli czwarte miejsc w swoich rocznikach, natomiast reprezentacja klas szóstych okazała się najlepsza zajmując pierwsze miejsce w rywalizacji międzyszkolnej, za co otrzymali przepiękny puchar.

Wszyscy świetnie bawiliśmy się dopingując siebie nawzajem i zagrzewając do rywalizacji, albowiem myślą przewodnie tego turnieju były słowa Elizy Orzeszkowej „sprawianie radości małym jest szczęściem wielkich”.

Tekst: Bożena Semczuk-Sobka
Zdjęcia: Artur Waśko

Galeria zdjęć: GALERIA