ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH


Galeria zdjęć: GALERIA

Dnia 1 października 2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przyjmowanie pierwszaków do społeczności szkolnej jest ważnym wydarzeniem dla najmłodszych uczniów, jak również ich rodziców i wychowawców.

Uroczystość tą w naszej szkole uświetnili zaproszeni goście: Prezydent Miasta Zamościa – pan Marcin Zamoyski, Kierownik Oddziału Zamiejscowego KO Lublin – pan Jan Lelonek, ksiądz Tomasz Winogrodzki oraz Przewodnicząca Ogólnoszkolnej Rady Rodziców – pani Agnieszka Mazurek.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego szkoły oraz przemówienie
v-ce dyrektor szkoły pani Weroniki Barbary Kołtun. Następnie do szkolnej rodziny uczniów zaprosili pierwszaków ich starsi koledzy.

W imieniu starszego Samorządu Uczniowskiego wystąpiła uczennica klasy VI b Magdalena Urban. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Dyrektor-pan Artur Waśko symbolicznym piórem, pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia tej szkoły. Siedemdziesięciu ośmiu pierwszoklasistów z trzech klas, pod kierunkiem swoich wychowawczyni, przygotowało pierwszą w murach tej szkoły część artystyczną. Scenariusz uroczystości i oprawę muzyczną przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: pani Elżbieta Zakrzewska, pani Dorota Kowalczyk i pani Małgorzata Czajkowska, a dekorację wykonali: pani Alina Czyżyk i pan Aleksander Pańczyk. Uroczystość poprowadził pan Artur Zawiślak. Każdego roku uroczystość ślubowania klas pierwszych w naszej szkole jest świętem, na które licznie przybywają władze miasta a także całe rodziny pierwszaków. Jest to pierwszy sprawdzian dla rodziców i ich pociech. Dorośli, przygotowując poczęstunek dla dzieci, poznają się wzajemnie. Uczniowie również bardzo się starają, występując w grupie klasowej, integrują się z nią i czują się w niej bezpiecznie.

Tekst: Małgorzata Czajkowska
Zdjęcia: SPECTRUM

Galeria zdjęć: GALERIA