NAGRODY
DLA NAUCZYCIELI „SZÓSTKI”
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Galeria zdjęć: GALERIA

Podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu, które odbyły się 16 października 2012 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Zamościu, przyznane zostały ordery i odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych dawnego województwa zamojskiego.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Zamościa pan Marcin Zamoyski, który powitał zaproszonych gości, a w swoim wystąpieniu stwierdził: „Nie wiem, czy istnieje drugi tak odpowiedzialny zawód. Kształtujecie nowe pokolenia Polaków, obraz przyszłej Polski i za to chciałbym Wam serdecznie podziękować. To jest ciężki i odpowiedzialny zawód”.

Uroczystość zaszczycili ponadto swoją obecnością wicewojewoda lubelski Marian Starownik oraz lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz.

Wśród nagrodzonych na uroczystości osób, znaleźli się pedagodzy z naszej szkoły:

Grzegorz Pańko
nauczyciel informatyki, który otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty w Lublinie,

Artur Zawiślak
nauczyciel wychowania fizycznego, który otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zamościa,

Artur Waśko
dyrektor szkoły, który otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zamościa.

Przyznając naszym nauczycielom nagrody, prezydent Zamościa oraz kurator lubelski docenili nie tylko indywidualne osiągnięcia pedagogów, lecz wyróżnili również całą społeczność „Szóstki” za wyniki edukacyjne uczniów oraz innowacyjność projektów realizowanych w szkole. Na ręce wyróżnionych pedagogów złożone zostały życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły.

Na zakończenie uroczystości wicewojewoda lubelski pan Marian Starownik oraz kurator lubelski Krzysztof Babisz pogratulowali wszystkim nagrodzonym i życzyli im dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Całą uroczystość uświetnił krótką częścią artystyczną występ młodzieży z Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu.

To już kolejny rok, gdy nasza szkoła została tak wysoko oceniona zarówno przez władze miasta jak i organ nadzoru pedagogicznego, co na pewno jest dla nas - nauczycieli i pracowników szkoły- powodem do radości, jak również zachętą i mobilizacją do dalszej pracy.

Tekst: Artur Waśko
Zdjęcia: Andrzej Szumowski