PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Od kwietnia do czerwca 2021 r. w ramach zajęć świetlicowych został zrealizowany w naszej szkole program „Przyjaciele Zippiego” promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci, który prowadziła pani Ewelina Sienicka. Wzajemna pomoc, szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni oraz współpraca są kluczowe dla filozofii programu.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i właściwe funkcjonowanie dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów. Na program składa się 6 części tematycznych: uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, radzenie sobie z trudnościami.

Treścią programu są opowiadania o grupie przyjaciół i patyczaku Zippim. W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia praktyczne i plastyczne, rysują, odtwarzają scenki i wymyślają różne sposoby poradzenia sobie z trudnościami, jakie je spotykają. Istotną rolę odgrywają pogadanki oraz gry i zabawy w grupie rówieśników.

Uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach. Z zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania. Efekty ich pracy można obejrzeć na załączonych zdjęciach.

Tekst i zdjęcia: Ewelina Sienicka