Projekt edukacyjny „Poznajemy Las”

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Uczniowie klas trzecich uczestniczą w Projekcie edukacyjnym „Poznajemy Las”. Temat projektu powstał jako potrzeba zasygnalizowania dzieciom potrzeby dbania o las. Projekt dostosowany jest do potrzeb oraz możliwości emocjonalnych, intelektualnych i rozwojowych dzieci. Daje im możliwość wszechstronnego poznania poprzez doświadczenie i osobiste przeżycia realizowanych zagadnień. Proponowana jest w nim różnorodna działalność taka jak: spacery, wiersze, piosenki, działalność plastyczno-konstrukcyjna, spotkanie z leśnikiem, pogadanki, rozwiązywanie problemów itp. W projekcie kształtowane są postawy proekologiczne i przekonanie, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale przede wszystkim może ją uratować. Uczymy się mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijania poczucia troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Pierwszym etapem realizacji projektu był wyjazd edukacyjny do Nadleśnictwa Biłgoraj, w trakcie którego uczniowie spotkali się z leśnikiem i wyruszyli na spacer ścieżką dydaktyczno – przyrodniczą w leśnictwie Bojary. W trakcie pokonywania ścieżki dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek ze świata przyrody oraz funkcjonowania gospodarki leśnej. W kolejnych etapach projektu poznały poszczególne warstwy lasu. W ramach utrwalenia poznanych treści wykonały makiety lasu. Uczniowie chętnie uczestniczą w projekcie i są zaangażowani w jego realizację.

Tekst: Agnieszka Wojciechowska
Zdjęcia: Agnieszka Wojciechowska, Renata Czajkowska