Szkolny Dzień Mycia Rąk

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]

Co roku, 15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk, który został ustanowiony w 2008 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Nasze szkolne świętowanie tego dnia odbyło się już 21 września 2021 r. Akcja została przygotowana i przeprowadzona przez nauczycieli z Zespołu do spraw estetyki i wychowania zdrowotnego: p. Marzenę Plewę i p. Dorotę Zwolan. Do organizacji tego przedsięwzięcia dołączyła pielęgniarka szkolna p. Joanna Górna.

Jego głównym celem było podkreślenie ogromnego znaczenia czystości rąk dla zdrowia i życia człowieka oraz ukazanie, jak zapobiegać chorobom przez regularne i prawidłowe mycie rąk.

Szkolna akcja trwała 2 dni i objęła swoją działalnością klasy I – III. W każdej klasie odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne pod hasłem „Moc jest w Twoich rękach”. Pielęgniarka szkolna wygłosiła w każdej klasie prelekcję wzbogaconą pokazem plansz i filmów instruktażowych przygotowanych przez organizatorów. Nauka prawidłowego mycia rąk została połączona z zabawami muzyczno – ruchowymi. Część praktyczną przeprowadzono w łazienkach szkolnych. Tam uczniowie umyli ręce według poznanych zasad. Zastosowanie mydła w płynie i ręczników papierowych wpłynęło na perfekcję całego cyklu higieny dłoni. Ważnym elementem zajęć praktycznych było zwrócenie uwagi na oszczędność wody i kulturę zachowania się w łazience.

Dziękujemy nauczycielom nauczania zintegrowanego za pomoc w organizacji zajęć.

Tekst: M. Plewa
Zdjęcia: D. Zwolan, M. Plewa