Nazwisko:
Imię:
Przedmiot:
Stopień awansu:
Plan zajęć:
e-mail:
Miejsce pracy:
ADAMCZUK
KATARZYNA
język angielski
 
rozkład tygodniowy
 
SP6 w Zamościu

Moja praca:


Najbardziej lubię, gdy uczniowie:


Gdy nie pracuję najchętniej:


W pracy nauczyciela najważniejsze jest: