Nazwisko:
Imię:
Przedmiot:
Stopień awansu:
Plan zajęć:
e-mail:
Miejsce pracy:
CISZEWSKA
ELŻBIETA
wychowawca świetlicy

rozkład tygodniowy
 
SP6 w Zamościu

Moja praca:
jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej

Najbardziej lubię, gdy uczniowie:
odnoszą sukcesy, są tolerancyjni wobec siebie

Gdy nie pracuję najchętniej:
czytam książki, spaceruję, spędzam czas z rodziną

W pracy nauczyciela najważniejsze jest:
obowiązkowość, sumienność, poczucie humoru, wyrozumiałość