Nazwisko:
Imię:
Przedmiot:
Stopień awansu:
Wychowawstwo:
Plan zajęć:
e-mail:
Miejsce pracy:
MAZUREK
MARTA
matematyka
nauczyciel dyplomowany
klasa 5a
rozkład tygodniowy
mazurek_marta@o2.pl
SP6 w Zamościu

Moja praca:
jestem nauczycielem matematyki.

Najbardziej lubię, gdy uczniowie:
słuchają i słyszą, patrzą i widzą, wiedzą i rozumieją.

Gdy nie pracuję najchętniej:
czytam.

W pracy nauczyciela najważniejsze jest:
umiejętność przekazywania wiedzy i nauczenie uczniów jej zdobywania.