7D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 biologia AT 31       zkk EG
2 8:40- 9:25 plastyka AC 31 religia ŁW 31 informatyka-1/3 GP 36
j.angielski-2/3 Sa 31
zdd EM s. 31 j.polski RS 31
3 9:35-10:20 chemia RP 31 j.polski RS 31 j.polski RS 31 wf-1/2 AR sg2
wf-2/2 DH sg1
j.polski RS 31
4 10:30-11:15 wf-1/2 AR sg2
wf-2/2 DH sg1
wf-1/2 AR sg2
wf-2/2 DH sg1
religia ŁW 31 j.polski RS 31 matematyka EM 31
5 11:35-12:20 matematyka EM 31 j.niemiecki-1/3 SM 15
j.angielski-2/3 Sa 31
godz.wych Sa 31 matematyka EM 31 biologia AT 31
6 12:35-13:20 geografia DC 31 j.angielski-1/3 Sa 31
informatyka-2/3 GP 36
j.angielski-1/3 Sa 10
j.niemiecki-2/3 SM 31
chemia RP 31 j.niemiecki-1/3 SM 31
j.angielski-2/3 Sa 20
7 13:25-14:10 j.angielski-1/3 Sa 31
j.niemiecki-2/3 SM 15
matematyka EM 31 wf-1/2 AR sg2
wf-2/2 DH sg1
muzyka KN 31 historia EB 31
8 14:15-15:00   wych.rodz. So 31 historia EB 31 fizyka SE 31 fizyka SE 31
9 15:05-15:50     geografia DC 31 informatyka-3/3 GP 36  
Obowiązuje od: 31 stycznia 2022r
Drukuj plan
wygenerowano 27.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum