8D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30   religia ŁW 35 informatyka-1/3 GP 36
j.angielski-2/3 Sa 35
zkk EG chemia RP 35
2 8:40- 9:25 biologia AT 35 wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
matematyka MG 35 zdd EG s. 35 wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
3 9:35-10:20 religia ŁW 35 godz.wych AR 35 historia DK 35 j.angielski-1/3 Sa 35
j.niemiecki-2/3 SM 30
j.angielski-1/3 Sa 35
informatyka-2/3 GP 36
4 10:30-11:15 matematyka MG 35 j.niemiecki-1/3 SM 35
j.angielski-2/3 Sa 9
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
wf-1/3,2/3,3/3 #wf8
j.polski EG 35
5 11:35-12:20 j.polski EG 35 j.polski EG 35 e_dla_bezp AR 35 matematyka MG 35 j.niemiecki-1/3 SM 35
j.angielski-2/3 Sa 9
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3 Sa 35
j.niemiecki-2/3 SM 20
chemia RP 35 j.polski EG 35 fizyka SE 35 matematyka MG 35
7 13:25-14:10 wos EB 35 wos EB 35 j.polski EG 35 informatyka-3/3 GP 36 wych.rodz. So 35
8 14:15-15:00 geografia DC 35 historia DK 35      
9 15:05-15:50 fizyka SE 35        
Obowiązuje od: 31 stycznia 2022r
Drukuj plan
wygenerowano 27.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum