Autorami projektów są uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu oraz uczestnicy zajęć pracowni komputerowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

PROJEKT 1

Rafał Gujski
Bartłomiej Orszewski
Wojciech Owczarek
Mateusz Pawełczuk
Rafał Sowiński

PROJEKT 2

Kamil Paluch
Krzysztof Szawracki
Łukasz Ufnal

Opiekun projektów – Grzegorz Pańko

Współpraca fotograficzna – Andrzej Pogudz

Współpraca językowa – Jerzy Smól