Netd@ys - www.netdays.pl

Netd@ys Europe - www.netdayseurope.org

MDK Zamość - www.mdk.zam.pl

MENiS - www.men.waw.pl

Kuratorium Oświaty w Lublinie - www.kuratorium.lublin.pl