OSIĄGNIĘCIA
rok szkolny 2014/2015


MENU GŁÓWNE

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE:
– osiągnęcia szkolne
– informatyczne
– osiągnięcia sportowe w I sem.
– szachy
– karate tradycyjne