Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 (szczegółowy)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Wydarzenie

Termin

 

WRZESIEŃ 2023

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I z dyrekcją szkoły.

28 sierpnia 2023 r.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie uczniów klas z wychowawcami.

04.09.2023 r.
poniedziałek

 

I okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

od 04.09.2023 r. do 28.01.2024 r.

 

Narodowe czytanie.

08.09.2023r.

 

Diagnoza uczniów i dostosowanie form metod pracy do ich potrzeb z uwzględnieniem metod aktywizujących (j. polski, matematyka, język angielski).

wrzesień 2023 r.

 

Opracowanie wykazu uczniów objętych ppp uwzględniającą zakres i formy pomocy dla poszczególnych uczniów.

wrzesień 2023r.

 

Omówienie z uczniami procedur BHP, ewakuacji oraz regulaminów wewnętrznych.

wrzesień 2023r.

 

Integracje zespołowe „Poznajemy się lepiej” .

wrzesień 2023 r.

 

Opracowanie kalendarza uroczystości państwowych i imprez szkolnych (stanowiących załącznik do niniejszego planu).

wrzesień 2023 r.

Opracowanie planów pracy przez zespoły zadaniowe.

wrzesień2023 r.

 

Zdjęcia do legitymacji dla klas I.

wrzesień 2023 r.

 

Akcja „Sprzątanie świata”.

wrzesień 2023 r.

 

84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę.

15.09.2023 r.
piątek

 

Zebranie z rodzicami klas I-VIII: zapoznanie z dokumentami szkoły, zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

14.09.2023 r.
środa

 

Spotkanie z Radą Rodziców.

28.09. 2023 r.

Cała Polska czyta dzieciom – projekt całoroczny.

cały rok

 

PAŹDZIERNIK 2023

84. rocznica Powstania Warszawskiego oraz Dzień Państwa Podziemnego.

6.10.2023 r.
piątek

Obchody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

16.10.2023 r.
poniedziałek

 

Dzień Papieski.

18.10.2023r.

           środa

 

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia, deklaracji wyboru języka oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty.

Październik 2023 r.

 

Ślubowanie klas pierwszych.

 

 17.10.2023 r.

 

Wdrażanie działań w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego.

cały rok

 

Porządkowanie grobów Nieznanego Żołnierza.

październik 2023 r.

 

LISTOPAD 2023

Zdjęcia szkolne dla uczniów klas II-VIII.

listopad 2023 r.

 

Upamiętnienie święta niepodległości.

10.11.2023 r.
piątek

 

Śródokresowe zebrania z rodzicami – informacja o bieżących postępach i trudności w nauce i zachowaniu uczniów oraz szczególnych uzdolnieniach. Przypomnienie rodzicom szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

15.11.2023 r.
środa

 

Dyskoteka andrzejkowa.

30.11.2023 r.
czwartek

 

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej – etap pierwszy i drugi na terenie szkoły.

listopad 2023 r.

 

 

GRUDZIEŃ 2023

 

„Biała szkoła” dla uczniów klas IV, V i VI.

grudzień 2023 r.

 

Od Mikołaja do Wigilii. Okres świąteczny w naszej szkole.

grudzień 2023 r.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty.

13-15.12.2023 r.

 

Dzień otwarty szkoły dla klas I-VIII i informacja o ocenach niedostatecznych.

20.12. 2023 r.

 

STYCZEŃ 2024

Klasyfikacja śródroczna.

22. 01. 2024 r.

 

Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 15. 01. 2024 r.

 

Śródroczne zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w pierwszym okresie. Zapoznanie rodziców uczniów klas ósmych z warunkami przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

 25.01.2024 r.

 

Opracowanie form pomocy uczniom, którzy uzyskali negatywne wyniki w nauce.

styczeń 2024 r.

 

Omówienie zasad BHP w czasie ferii.

styczeń 2024 r.

 

Ferie zimowe.

29.01-11.02.2024 r.

 

LUTY 2024

II okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

od 12. 02. 2024 r.
do 21. 06. 2024 r.

 

Zabawa choinkowa dla klas I-III.

12.02.2024 r.

poniedziałek

 

Zabawa choinkowa dla klas IV-VIII.

13. 02. 2024 r.

wtorek

 

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej-
podsumowanie I okresu roku szkolnego 2023/2024.

15. 02. 2024 r.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu.

16.02.2024r.

piątek

 

Poinformowanie uczniów klas ósmych o warunkach przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2023/2024.

luty

 

MARZEC 2024

Rekolekcje wielkopostne.

11-13. 03. 2024 r.
poniedziałek-środa

 

 

Realizacja działań wsparcia zdrowia psychicznego- podsumowanie cząstkowe.

marzec

 

Próbny egzamin ósmoklasisty.

11-13. 03.2024 r.

poniedziałek- środa

 

Biały tydzień- tydzień dla zdrowia.

18-22 . 03.2024

 

Powitanie wiosny.

21 marca 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

28. 03.-02. 04. 2024r.

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

marzec 2024r.

 

KWIECIEŃ 2024

Próbny egzamin ósmoklasisty.

16-18.04. 2024 r.

Wtorek - czwartek

 

Dzień Ziemi

Akcja „Sprzątanie Świata”.

22 kwiecień 2024 r.

piątek

 

Tydzień bezpieczeństwa.

22-26 . 04.2024r.

 

Zebranie z rodzicami klas I-VIII. Przypomnienie rodzicom uczniów klas ósmych informacji o egzaminie.

24. 04. 2024 r.

Upamiętnienie rocznicy Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej.

30. 04. 2024 r.
wtorek

 

MAJ 2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

02. 05. 2024 r.

czwartek

 

Dzień Unii Europejskiej.

09. 05. 2024 r

czwartek

 

Dzień otwarty szkoły I-VIII.

20. 05. 2024 r.
poniedziałek

 

Informacja o ocenach niedostatecznych .

17. 05. 2024 r.

piątek

 

Egzamin ósmoklasisty.

14, 15, 16 maja 2024

 

Dzień Patrona Szkoły.

maj 2024 r.

 

Badanie wiedzy i umiejętności.

maj/czerwiec 2024 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

31. 05. 2024 r.

piątek

 

CZERWIEC 2024

Dzień Dziecka dniem rodziny- festyn sportowo-rekreacyjny.

07. 06. 2024 r.

Piątek

 

Dzień Talentów .

czerwiec 2024 r.

 

Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

10. 06. 2024 r.
poniedziałek

 

Klasyfikacja roczna.

17. 06. 2024 r.

 

Podsumowanie innowacji, programów i projektów- „ Czego nauczyły nas innowacje, programy i projekty”?

czerwiec 2024 r.

 

„Zielona Szkoła”.

12-16. 06. 2024r.

 

Wybory SU na rok szkolny 2024/2025.

czerwiec 2024 r.

 

„ Bezpieczne wakacje”- omówienie zasad BHP na wakacjach.

czerwiec 2024 r.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

21. 06. 2024 r.
piątekPlenarne zebranie Rady Pedagogicznej,

podsumowanie roku szkolnego 2023/2024.

25.06. 2024 r.

wtorek

 

Ferie letnie.

22. 06 - 31. 08. 2024 r.

 

Data dodania: 2023-10-02 15:16:39
Ilość wyświetleń: 811

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Programy, Projekty

Erasmus +Laboratorium PrzyszłościNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Unijny program dla szkółAktywna TablicaZdalna szkolaMapa pomocy
Miej oczy na wszystko otwarte, bądź własnym sobie stróżem, byś nigdy nie uczynił nic takiego, co by cię w pogardę ludzką podać mogło.
Szymon Szymonowic
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej